Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme

Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme

Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme
Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme

Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme
Dr. Murat Ceyhan, SMMM İstanbul TESMER Sekreteri

Bilanço; işletmenin varlıklarını ve bu varlıklara sahip olmak için kullandığı kaynakları gösteren mali tablodur. Tekdüzen Hesap Planında bulunan hesaplar, işletmelerin varlıkları ile borçları ve özkaynaklarını göstermektedir. Ancak bu hesapların bazılarının içeriğinin açıklanmasına ihtiyaç vardır.