Kampala Büyükelçiliği - Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Kampala Büyükelçiliği - Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Kampala Büyükelçiliği - Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
T.C. 
KAMPALA BÜYÜKELÇİLİĞİ 
Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

ÖNEMLİ : Sınav, Kampala/ Uganda’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Kampala Büyükelçiliğinde münhal bulunan bir (1) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir.),
8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),
2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport ile işlem görmüş sayfalarının örneği (Kariyer Kapısı Platformu’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının)  aslı veya onaylı sureti,
4. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/ Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yüksek Öğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.),
5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf.

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı Platformu’na yüklenmesi gerekmektedir. 

III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 26 Temmuz 2022 Salı günü saat 10:00’da “T.C. Kampala Büyükelçiliği Prince Charles Drive 23 Ibis Vale, 34718 Kololo, Kampala/Uganda” adresindeyapılacaktır.

Yazılı Sınav konuları:
Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)
İngilizce’den  Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. 

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. 

Uygulamalı Sınav Konuları : Daktilo(Bilgisayar) sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular 26 Haziran 2022 TSİ 10:00 ile 11 Temmuz 2022 TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra,tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadarT.C. Kampala Büyükelçiliği Prince Charles Drive Ibis Vale 23,  34718 Kololo, Kampala / Uganda” adresine (mesai saatleri içinde hafta içi her gün 10:00-17:00 saatleri arasında) elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir. 

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Kampala Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir. 

Adaylar yazılı sınava katılıp katılmayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir. 

V) SINAV YERİ:
Yazılı Sınav:  T.C Kampala BüyükelçiliğiPrince Charles Drive Ibis Vale 23,  34718 Kololo, Kampala / Uganda   

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Kampala BüyükelçiliğiPrince Charles Drive Ibis Vale 23,  34718 Kololo, Kampala / Uganda   

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.) 

Tel      : (+) 256 414500182 
E-mail: embassy.kampala@mfa.gov.tr