Kontrolmatik 4.680.000 USD Yeni İş ilişkisi

Kontrolmatik 4.680.000 USD Yeni İş ilişkisi

Kontrolmatik 4.680.000 USD Yeni İş ilişkisi
Şirketimiz ile ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. arasında Ihlamur RES Projesi  Kapsamında 154 kV Trafo Merkezi ve 75,6 MW RES Parkı Elektrik İşleri, Tasarım, Tedarik, Nakliye, Montaj, Devreye Alma işleri için vergiler hariç 4.680.000 USD tutarındaki sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. arasında Ihlamur RES Projesi  Kapsamında 154 kV Trafo Merkezi ve 75,6 MW RES Parkı Elektrik İşleri, Tasarım, Tedarik, Nakliye, Montaj, Devreye Alma işleri için vergiler hariç 4.680.000 USD tutarındaki sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.