Yöneticileri Tarafından Soyulan Şirkete Kayyum Atandı

Yapılan inceleme sonucu şirket yöneticilerinin içini boşalttığı tespit edildi ve Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından şirkete kayyum atandığı bildirildi.

Yöneticileri Tarafından Soyulan Şirkete Kayyum Atandı

Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından şirket yönetimine kayyum atandı!  

Birko Birleşik şirketine yönetim kayyumu atandığını açıklandı. SPK tarafından Birko Birleşik şirket yöneticileri tarafından soyuldu kayyum atandı! SPK Birko şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bülteninde açıklamıştı. Yapılan inceleme sonucu şirket yöneticilerinin içini boşalttığı tespit edildi ve Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından şirkete kayyum atandığı bildirildi.

BİRKO Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş’ ye, Hikmet Bekil, Oğuz Ecemiş ve Selma Kurşun Yönetim Kayyumu olarak atandı.

Mahkeme kararı!

“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından SPK kanunu uyarınca açılan davada mahkemenin 12.10.2022 tarih ve 2022/208 sayılı kararı ile aynen ” Sermaye Piyasası Kurulu’nun kendisine gelen talepler ve şikayetler üzerine davalı şirket hakkında yapılan denetimlerin sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Kurulun karar aldığı ve davalı yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemeler ve denetim raporu incelendiğinde; yönetim kurulu üyelerinin, milyon dolar zarar yaratacak şekilde şirkete zarar verdiği, içini boşalttıkları ve haklarında yaptıkları tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu, mahkememizden de yine ilgili maddece Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmalarının talep edildiği görülmüştür. Hukuk Hakimi taleple bağlı olmakla birlikte somut olayı hukuk normuna göre yorumlamak durumundadır. İş bu davada da TTK 531 maddesince öngörülmüş olan hakimin resen müdahale yetkisini kullanmasını gerektirecek haklı sebeplere dayanılarak açılmış bulunmakla, yönetim kurulu üyelerinin haklarındaki soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmaları ve yerlerine şirketin devamı için yönetim kayyımı atanması uygun görülmüştür. Nitekim talep de buna ilişkindir.

TTK 531 uyarınca haklı sebep yönünden inceleme yapılacak olursa “şirketin, çoğunluk pay sahibi tarafından kötü yönetilmesi sebebiyle mali sıkıntı içinde bulunması, şirket kasasının sistem atik bir şekilde boşaltılması” durumlarının yetkili talep eden kurum tarafından
tespit edildiği açık olmakla, soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunun görevinin engellenmesi hususunda haklı sebebin varlığı açıktır. Nitekim belirlenen hususlar suç teşkil etmekte ve şirketin içinin boşaltıldığı denetim raporları ile sabit görülmektedir